§1 Postanowienia ogólne

 1. Zastosowanie ma Polityka Prywatności znajdująca się pod adresem: https://webjaksklep.eu/polityka-prywatnosci
 2. Aktualne informacje opisujące usługę znajdują się pod adresem: https://widget.webjaksklep.eu
 3. Umowa subskrypcji zawierana jest mailowo – zastosowanie ma niniejszy regulamin, który jest zawsze dostępny w aktualnej wersji pod adresem: https://widget.webjaksklep.eu/regulamin

§2 Rozliczenia

 1. Subskrypcja rozliczana jest w trybie miesięcznym lub rocznym, zależnie od wyboru użytkownika.
 2. Uruchomienie usługi następuje po uiszczeniu opłaty.
 3. Brak uiszczenia opłaty skutkuje zatrzymaniem usługi.
 4. Rozliczenie następuje z góry za wybrany okres subskrypcji (miesięczny lub roczny).

§3 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Twórca oprogramowania nie bierze odpowiedzialności za zmiany regulaminu oraz działanie usługi Facebook, jednak zobowiązuje się usuwać na bieżąco wszelkie usterki i niedogodności z tego wynikające oraz dostosowywać aplikację do bieżących wymagań dostawcy danych niezbędnych do funcjonowania aplikacji.
 2. W przypadku awarii lub zmian w obrębie usługi Facebook uniemożliwiających działanie oprogramowania, twórca oprogramowania zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji klienta i uzgodnić z nim dalsze postępowanie.

§4 Rozwiązanie umowy

 1. Rozwiązanie umowy ma miejsce po wniesieniu stosownej dyspozycji do twórcy oprogramowania na adres mailowy info@webjaksklep.eu lub telefonicznie pod numer +48 697 095 517:
  1. w przypadku miesięcznego trybu rozliczania – wraz z końcem miesiąca w którym skłazana jest dyspozycja rozwiązania umowy.
  2. w przypadku rocznego trybu rozliczania – wraz z końcem miesiąca w którym składana jest dyzpozycja rozwiązania umowy. Środki za pozostały opłacony okres względem wykorzystanego wyliczane są arytmetycznie i zostaną zwrócone na konto klienta.
 2. Zwrot środków nastąpi w terminie do 14 dni roboczych.